Coca-Cola

Coca Cola 1-во място в конкурс на Кока-Кола за иновативни продукти + награда от жури...

Festool

Festool Награда в конкурс за иновация на Festoool. Концепцията е лицензирана от Festool (най-престижната награда). 5 участия бяха лицензирани и организираха финален кръг, в който да доразвиваме концепциите съвместно със специалист от Festool. Подобрявахме материалите,...

E-on

E-on 1-во място в конкурса + закупуване на правата от Е-он (най-голямата награда). Оптимизиране на съдържанието и таблиците с 40% – от 5  на 3 стр. Цветове съчетаващи се с 5-те...

Alfi

Alfi Победител в конкурс на Alfi за слоган „enjoy outdoor“ и графичен дизайн. Участието беше закупено и лицензирано от Alfi (най-престижната награда в...

Diebold Nixdorf UpCompany

Diebold Nixdorf Награда от конкурс на Diebold – „Rethink Financial Service“ 2016. Иновация за документи: маркиране, сортиране, подреждане, дигитализация, съхранение. Лесно намиране и премахване на излишните...

Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf Награда от участие в конкурс за иновация в сферата на банкоматите в Jovoto.com...