Slotino

Slotino Видеа за Слотино. 46 Видеа с алфа канал + презентационни видеа. Изработка от .png...

CC 7 products

CC 7 Products Концепция и организиране на фотосесия. Заснемане. Ретуш. Продуктова фотография. Дизайн и подготовка на всичко за качване в различни фирмени профили и уеб...

CC Amazon Store

CC Amazon Store Изработка на изображения за продукти и фирмена страница + 35 изображения за А+ съдържание на...

King Mezzo

King Mezzo Иновация продукт и опаковка. Примерен дизайн. Име и лого. Примерни рецепти основани на значително проучване. Направихме проекта с цел реклама и презентация на...

X-mas Videos

X-mas Cards Коледни Видеа за Makhina, Vizitec & TT Market...

Pure 5

Pure 5 Видеа предназначени за представяне на фирмата, услуги, принцип на работа на машините, предимства и др. Сценарий, дизайн, съдържание,...