Eltrade

Eltrade Дизайн и иновация за софтуер. Предложихме над 30 иновации и около 20 подобрения. Цялостно преструктуриране и оптимизация. Нямаме възможност да споделим проекта – само ограничен брой...

Microinvest

Microinvest Дизайн и иновация за Microinvest – Проучване, Анализ на пазара, Дизайн, UX, UI. ~30 иновации за софтуер за самообслужване. Отличаваща се визия, която впечатли всички лидери в сферата. ▶ Microinvest Design & Innovation – Self Service...

Deutsche Bank 2

Deutsche Bank 2 Участие в конкурс за иновации на Deutche Bank 2016. Приложение с много предимства и иновативни услуги. Успешна разработка – 3 години след това, всяка банка имаше същото или подобно...

Deutsche bank

Deutsche Bank Участие в конкурс на Deutsche Bank за иновации. Не спечелихме конкурса, но добавяме проекта сред най-успешните, тъй като визията ни днес е ежедневие. „Иновативен“ (за времето си) софтуер за самообслужване. Подобряване на различни услуги +...

Hype Software

Hype Software Дизайн и иновация. QA (удостоверяване на качество) + 30 предложения за подобрение на UI и UX и иновативни предложения. Много от предложенията ни бяха приети и приложени (вкл. мобилна версия). ▶ Hype Software Design & Innovation Hype Software Design &...

Wired, Cisco, Adidas

Wired, Cisco, Adidas 4-то място + награда от конкурс за иновации на работното място. Графичен дизайн и дизайн на приложение (UX & UI). Тъй като, конкурсът беше един от най-значимите в световен мащаб, след около месец последва пакет от промени в LinkedIn,...